Почеток Контакт English   
 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ :
/USD account/
56A: Intermediary Institution - BIC:
  CITIUS33
CITIBANK NA NEW YORK
USA
57A: Account With Institution - BIC:
  EXPCMK22
Export & Credit Bank, Inc., Skopje
MACEDONIA
59: Beneficiary Customer - Name & Addr:
  /MK07 2700 4160 6925 800
ZG MARAN ATHA - SKOPJE
JABLANICA STR. 101-A
1000 SKOPJE, MACEDONIA
 
/EUR, USD & GBP account/
56A: Intermediary Institution - BIC:
  LHBIDEFF
LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
57A: Account With Institution - BIC:
  EXPCMK22
Export & Credit Bank, Inc., Skopje
MACEDONIA
59: Beneficiary Customer - Name & Addr:
  /MK07 2700 4160 6925 800
ZG MARAN ATHA - SKOPJE
JABLANICA STR. 101-A
1000 SKOPJE, MACEDONIA
 
/MKD account/
ЗГ МАРАН АТА Скопје .
 

Жиро сметка: 270-0000010493-30 ИК Банка Скопје
ЕДБ: 4030005577196

 Copyright 2006, Maran atha. All rights reserved.
 
Двонеделна анализа
„Секое царство разделено на две половини, едно против друго, запустува; и дом – на групи, една против друга, пропаѓа“ Лука 11:17.
Библиско советување
Оваа порака е намената за вас децата и за младите луѓе. Досега, сигурно сте слушнале за трагичната случка од...
Христијански вести
Во Палестина продолжуваше битката на три фронта помеѓу Евреите, Арапите и Британците...
 
   Лично сведоштво
„И така, кој е во Христа, тој е ново создание; старото помина; ете, сe стана ново.“ 2 Коринтјаните 5:17
повеќе »
 
 
   Bible Gateway
Пребарај збор или фраза во Библијата:
BibleGateway.com