Почеток Контакт English   
 
 

МАРАН АТА
Македонска христијанска евангелска мисија

Адреса:
Јабланица 101 а
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон/телефакс:
+389 2 27 19 702
+389 2 27 28 016

Мобилен телефон:
+389 70 34 26 76

e-mail:
info@maranatha.mk

WEB:
maranatha.mk

Основачи
(членови на административните тела на Маран ата)

1. Љупчо Ристовски – претседател
2. Роберт Милчев – финансии
3. Лидија Ристовска – секретаријат
4. Трајче Ристовски – секретаријат

 

Copyright 2006, Maran atha. All rights reserved.
 
Двонеделна анализа
„Секое царство разделено на две половини, едно против друго, запустува; и дом – на групи, една против друга, пропаѓа“ Лука 11:17.
Библиско советување
Оваа порака е намената за вас децата и за младите луѓе. Досега, сигурно сте слушнале за трагичната случка од...
Христијански вести
Во Палестина продолжуваше битката на три фронта помеѓу Евреите, Арапите и Британците...
 
   Лично сведоштво
„И така, кој е во Христа, тој е ново создание; старото помина; ете, сe стана ново.“ 2 Коринтјаните 5:17
повеќе »
 
 
   Bible Gateway
Пребарај збор или фраза во Библијата:
BibleGateway.com