Почеток Контакт English   
 
 

Ние Македонците бевме помеѓу првите кои го примија Божјото Слово (обраќањето на Лидија во Филипи, Македонија – Дела на апостолите 16:14-15). Нашата генерација посветени христијани има обврска да воспостави нови вредности помеѓу Македонците, вредности засновани на Библијата, да ги презентира Христијанските принципи и упатства за живеење.

Што се однесува до Христијанството, во нашата историја има огромна празнина. Единствено, Божјата милост и благодат сe уште се благонаклонети кон нас, Македонците.

Затоа, не сакаме токму врз нас, да се исполни пророштвото, според кое првите ќе бидат последни, а последните – први (Матеј 19:30; Марко 10:31).

„Каде нема раководство (Божјото Слово), народот пропаѓа.“ Изреки 11:14

Според Библијата, сите народи и јазици ќе дојдат до Евангелието (Откровение 14:6), и ќе слушнат дека Исус Христос е Господ и Спасител, ќе слушнат дека оние кои веруваат се спасени преку Неговата крв и имаат вечен живот, ако ги исповедаат гревовите и не грешат повеќе. Ќе слушнат за Божјото царство и за можноста да бидат дел од него, доколку Го прифатат Исус како врховен господар над нивниот живот на земјата и доколку сведочат, во секоја прилика, за Божја слава.

Немаме повеќе време за чекање. Второто доаѓање на Христос е близу.
Маран-ата!

Мораме на Македонците да им го понудиме спасението, преку светата крв на Исус Христос.

ДЕНЕС е денот на спасението. Не е утре.

Затоа, мораме секојдневно да бидеме активно присутни за:

• Да постигнеме одржив ангажман во ширењето на Евангелието низ цела Македонија;
• Да создадеме и одржиме цврста инфраструктура за поинтензивна ангажираност преку обединување на дело;
• Да се реорганизираат и рефокусираат евангелските Христијани во Македонија кон целта – Секое уво да слушне за Христос и Неговата спасителна крв;
• Да му помогнеме на македонскиот народ и на другите кои живеат во Македонија, полесно да и пристапат на Библијата како на вечно Божјо Слово;
• На изгубените и оние што страдаат, да им предложиме друг начин на живеење – христијански, преку постепена лична промена;
• Активностите на евангелските христијани да ги прошириме и во регионот;
• Да ја мобилизираме и поттикнеме јавноста и да извршиме влијание врз одговорните власти да го употребуваат и практикуваат знаењето и мудроста од Библијата – непогрешивото Божјо Слово.

Нашите 24/7/365 молитви ќе бидат фокусирани на бесплатно понудениот дар од Господа – Спасение за Македонците преку Исус Христос: Драг небесен Татко, „... "Прости ни ги сите наши беззаконија и прими нe добро, а ние ќе принесеме жртва од устата наша." Во името на Исус во Кого веруваме со сето срце и ум. Амин.

Нека секој од нас да се моли со оваа молитва, со вера, без сомневање и мои драги браќа Македонци „Бојте се од Бога и подајте Му слава...“ Откровение 14:7 и со вера „Земете го со себе Словото Божјо (Библијата) и обратете се кон Господа“ Осија 14:2« предходна страна


Copyright 2006, Maran atha. All rights reserved.
 
Двонеделна анализа
„Секое царство разделено на две половини, едно против друго, запустува; и дом – на групи, една против друга, пропаѓа“ Лука 11:17.
Библиско советување
Оваа порака е намената за вас децата и за младите луѓе. Досега, сигурно сте слушнале за трагичната случка од...
Христијански вести
Во Палестина продолжуваше битката на три фронта помеѓу Евреите, Арапите и Британците...
 
   Лично сведоштво
„И така, кој е во Христа, тој е ново создание; старото помина; ете, сe стана ново.“ 2 Коринтјаните 5:17
повеќе »
 
 
   Bible Gateway
Пребарај збор или фраза во Библијата:
BibleGateway.com